10 tipů pro dokonalý tisk etiket

Archy s etiketami se v tiskárně chovají jinak než běžný papír. Věnujte proto pár minut těmto tipům, v budoucnu tím ušetříte čas a tisk etiket pak bude rychlý, profesionální a bez starostí.

Tip 1: Věnujte pozornost kvalitě etiket
Ujistěte se, že používáte originální produkty Avery Zweckform a můžete se spolehnout na prvotřídní kvalitu! Bezproblémový chod tiskárny je podporován optimální rovinností a souměrným povrchem etiket, bezpečnostní hrana QCT (Quattro Clean Technology) zabraňuje usazování lepidla v tiskárně a díky vynikajícímu ukotvení toneru či inkoustu je možné tisknout texty a obrázky ostré jako břitva:-) a bez rozmazávání.

Tip 2: Pro Vaši tiskárnu používejte správné etikety
Naše univerzální etikety a etikety na pořadače lze potisknout na všech typech tiskáren. U všech ostatních etiket věnujte pozornost doporučené technologii tisku. Informace o vhodném typu tiskárny naleznete na přední straně obalu etiket nebo v popisu položky.

Tip 3: Pro přesný tisk doporučujeme náš bezplatný software
Pro naše potisknutelné produkty nabízíme ke stažení prázdné šablony v Microsoft Word, do kterých můžete vkládat texty, znaky, loga, jednoduché obrázky a objekty. Pro graficky náročnější projekty použijte náš bezplatný program pro tisk etiket Avery Design & Print s prázdnými nebo již připravenými šablonami a s užitečnými funkcemi, jako je import databází z Excelu, možnost hromadné korespondence, vytváření sériových čísel, generování čárových kódů nebo QR kódů a dalšími.

Tip 4: Zkontrolujte nastavení tiskárny
V nastavení/vlastnostech laserové tiskárny vyberte typ papíru nebo média "Štítky" (v závislosti na typu tiskárny existují alternativní termíny, například "Labels", "Silný papír" apod.). Arch je podáván zařízením pomaleji a toner je lépe fixován. U inkoustových tiskáren vyberte typ papíru "Obyčejný papír", jinak může dojít k nadměrnému nanášení inkoustu. Dále zkontrolujte zda je nastaven formát papíru "A4" nikoliv "Letter" a zda je velikost stránky nastavena na "Skutečná velikost" nikoliv "Přizpůsobit".

Tip 5: Před tiskem archy prolistujte
Před vložením do zásobníku papíru, archy prolistujte nebo rozložte do vějíře. Tímto způsobem se mezi jednotlivé archy dostane vzduch a ty se pak lépe natáhnou do tiskárny.

Tip 6: Archy vložte do tiskárny správně
Archy vložte do hlavního zásobníku papíru nebo jednotlivý arch do zásobníku na fotografie. Informace o tom naleznete v návodu k obsluze. U etiket Avery Zweckform je vzdálenost okrajů na všech stranách stejná, takže musíte věnovat pozornost pouze přední a zadní straně. Většinou se archy do tiskárny vkládají etiketami nahoru. Pokud si nejste jistí, označte si prázdný list papíru a proveďte testovací výtisk.

Tip 7: Vytiskněte si zkušební výtisk na obyčejný papír
Doporučujeme si udělat zkušební výtisk na obyčejný papír, protože Vaše tiskárna může tisknout trochu jinak, než uvidíte v zobrazení tisku. Umístěte vytištěnou stránku papíru na arch s etiketami a zkontrolujte, zda je vše správně umístěno. V případě potřeby upravte odchylky ručně v Nastavení tisku. Obvykle stačí posunout okraje o pár milimetrů požadovaným směrem.

Tip 8: Ideálně by měl arch projít tiskárnou pouze jednou
Doporučujeme znovu nevkládat do tiskárny arch s etiketami, které již byly částečně vytištěny. Důvod? Byly odstraněny jen některé etikety a podkladový materiál ztratil kompaktnost. V důsledku toho se ostatní etikety mohou odloupnout a arch se může zaseknout v tiskárně. Bezpečnostní hrana QCT je přerušena štítky, které již byly odlepeny a nemůže již tedy účinně zabránit usazování lepidla v tiskárně.

Tip 9: Pro optimální navedení archů do tiskárny vezměte na vědomí
Po vložení archů do zásobníku použijte doraz a pečlivě upravte posuvné okraje. Pokud chcete tisknout více archů najednou, neplňte zásobník úplně. Vaše tiskárna tak bude archy lépe podávat.

Tip 10: Věnujte pozornost správnému skladování
Etikety skladujte v původním obalu při pokojové teplotě. Archy chraňte před vlhkostí a přímým slunečním zářením. Vyvarujte se silným výkyvům teplot a neskladujte v blízkosti zdrojů tepla (topení).